Álláskeresés Debrecen

Napjainkban Debrecent tartják az ország egyik legfontosabb tudományos, kulturális, kereskedelmi, vasúti, építészeti központjának. Gazdasági mutatóit tekintve széleskörű iparágazatok voltak jelen a város területén, melyek közül a nehézipar megjelenése és fejlesztése került előtérbe. Ezen kívül az élelmiszeripar, textilipar területén is voltak létesítmények, fejlesztések. Munkahely tekintetében az ipari fejlődésének köszönhetően, és a térség mezőgazdasági adottságait is kihasználva a munkanélküliségi arány alacsonyan van jelen a településen. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az álláskeresés Debrecen területére egyáltalán nem jellemző, hanem éppen azt hangsúlyozzuk, hogy az ország keleti részére való tekintettel igencsak nagy fejlődést mutat a város.

Magas a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya is, ez annak tudható be, hogy a mezőgazdaság hosszú időn át befolyásolta, és a mai napig is ezt teszi, a város gazdasági szerepét. Az álláskeresés Debrecen városban lénygében ugyanúgy működik, mint más városokban, ám azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy egyetemi város is. Három olyan intézmény is működik a városban, amelyek magas fokú képzettséget biztosítanak a fiatalok számára. Az egyetemi évek alatt szakmai gyakorlat vállalására is van lehetőség, főképpen, ha a debreceni Agrártudományi egyetemet vesszük példának, akkor nagyon sok lehetőség van az egyetem keretén belül szakmai gyakorlatot vállalni. Ilyen értelemben a mezőgazdaság területén az álláskeresés Debrecenben előnyt is jelenthet, ha már a munkavállalók szakmai gyakorlattal is rendelkeznek.